Tom & Jerry: Willy Wonka và Nhà máy Chocolate Tom and Jerry: Willy Wonka and the Chocolate Factory (2017)

Tom & Jerry: Willy Wonka và Nhà máy Chocolate - Tom and Jerry: Willy Wonka and the Chocolate Factory

Nội dung phim

Tom và Jerry sẽ giúp Charlie Bucket đạt được một chiếc vé Vàng và bí mật đi cùng anh ta vào nhà máy sô cô la của Willy Wonka để ngăn chặn một trong những đối thủ của Wonka trộm cắp một viên kẹo đặc biệt gọi là Gobstopper Everlasting.