Liên Minh Người Dơi Và Ninja Rùa Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles (2019)

Liên Minh Người Dơi Và Ninja Rùa - Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles

Nội dung phim

Batman, Batgirl và Robin đã liên minh với Ninja Rùa Đột Biến để chiến đấu chống lại kẻ thù truyền kiếp của Ninja Rùa - The Shredder - kẻ đã tìm cách móc nối với Ra's Al Ghul và Liên minh Sát thủ.