Hiệp Sĩ Giáng Sinh The Knight Before Christmas (2019)

Hiệp Sĩ Giáng Sinh - The Knight Before Christmas

Nội dung phim

Phép thuật trung cổ đưa vị hiệp sĩ thế kỷ 14 đến Ohio thời hiện đại – nơi anh phải lòng một giáo viên khoa học trung học đã vỡ mộng về tình yêu.